Breadcrumbs


Login Form
Sumář školních dotazníčků pro rodiče za loňský školní rok – dotazníky jsou k nahlédnutí v ZŠ. Všechny otázky nebyly ve všech dotaznících vyplněny, to jen aby vás nemátly různé počty odpovědí. Děkuji rodičům za vynikající spolupráci. Magda Bártová, řed.školy.

1.       Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky
      Výborná – 14, dobrá – 9, s nedostatky – 1, neuspokojivá – 0.

 

2.       Jak hodnotíte vztah vyučujícího k žákům?
      Výborný -20, dobrý -4, s nedostatky -0, neuspokojivý -0.

 

Jak hodnotíte zacházení s dětmi?
      Výborné – 20, dobré – 4, s nedostatky – 0,neuspokojivé – 0.

 

Jaká je pomoc učitelů poskytovaná dětem s výukovými problémy?
      Výborná -20, dobrá – 4, s nedostatky -0, neuspokojivá -0.

 

Vzbuzuje škola v dítěti zájem o učení a vědění?
      Ano -18, málokdy – 6, vůbec ne -0.

 

Těší se dítě do školy?
      Stále -8, občas -12, málokdy -3, vůbec -1.

 

Má dítě obavy ze školního hodnocení?
      Stále -2, občas -11, málokdy -6, vůbec ne -5.

 

Jaká je informovanost o dítěti ze strany školy?
      Včasná – 17, pozdní -1, objektivní -6, neseriózní -0.

 

Jaké je jednání učitele při styku s rodiči?
      Taktní, podnětné – 24, málo taktní -0, s výraznými rozdíly -0, nevhodné -0.

 

Mám pocit, že se mohu na učitele obrátit s případnými problémy?
      V každém případě -22, ne vždy -3, málokdy -0, není to možné -0.

 

Mám pocit, že se mohu na vedení školy obrátit s případnými problémy?
      V každém případě -21, ne vždy -3, málokdy -0, není to možné -0.

 

Důvěřuji učiteli?
      Bezvýhradně -14, téměř -10, méně -0, vůbec -0.

 

Důvěřuji vedení školy ?
      Bezvýhradně -15, téměř -9, méně -0, vůbec -0.

 

Činnost školy je celkově?
      Výborná -16, dobrá -8, s nedostatky -0, špatná -0.

 

Domnívám se, že učitelé jsou nedůslední?
      Stále -0, občas -1, málokdy -5, vůbec ne -18.

 

Myslím si, že škola by měla být důraznější a striktnější ve vyžadování povinností a případně i v postizích?
      Ano -3, ne -21.

 

Dal bych své dítě do této školy znovu? Co nám – rodině, dítěti – tato škola přinesla?
      Ano.
      Ano.
      
Ano, protože dělá škola pro děti maximum. Méně starostí.
      Ano, plynulejší a ohleduplnější přestup ze školky do školy, výuka názorná ( např.houby přímo v lese….), lepší sociální vazby, dítě nemá ze školy strach, neříká, že se mu do ní nechce, nemá odpor k učení, dokáže pomoct mladším nebo postiženým, nekritizuje.
      Ano.
      Ano. Představuje pocit „ jediné velké rodiny“. Velmi dobrý školní kolektiv, děti se velmi dobře znají.
      Ano. Bez dojíždění. Kamarády.
      Ano. Jsme se školou spokojení. Spokojenost našeho dítěte, které rádo chodí do školy, bez strachu a stresu.
      Ano. Protože je v bydlišti dítěte, má ráda svou učitelku. Vzdělání.
      Ano. Rodinné prostředí.
      Ano.  Je pro něj ideální vzhledem k povaze i problémům zdravotního charakteru. Dítěti větší samostatnost.
      Ano. Daná zpětná vazba. Všeobecné vzdělání. Uvítala bych kroužek výpočetní techniky pro děti.
      Ano.
      Ano. Jsem spokojená. Spokojenost.
      Ano. Je tu méně dětí ve třídě a přístup učitelek a asistentek je velmi hezký. Děti se zde učí nejen číst, psát, počítat, ale mají tu i spolužáky s postižením a vědí, jak se k nim chovat.
      Ano. Viz.kladné hodnocení bodů 1 – 16. Plynulý přechod dětí z MŠ do 1.ročníku ZŠ ( děti již znají prostředí školy, učitelky, spolužáky), oceňujeme pozitivní přístup učitelů k dětem, respektování individuálních potřeb dítěte. Z pohledu naší rodiny, vaše/naše škola vytváří pro našeho syna Pavlíka klidné a přátelské prostředí s rozumným přístupem ke vzdělávání! Děkujeme. Jana a Pavel Šťastní.
      Ano. Rodinný přístup, individuální zájem o děti. Škola mi nepřijde vhodná pro děti, které mají problém se soustředit.
      Ano.
      Ano. Spokojenost. Zatím krátký čas (prvňáček) – vše pozitivní.
      Ano. Náš syn je spokojený. Pekárkovi.
      Ano. Jsme spokojeni.
      Ano. Klidný přechod z MŠ.
      Ano. Spokojenost její i naší rodiny.
      Nemohu po měsíci posoudit.

 


Hilliger Media Shop
Template "newschoolfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)